De KeepersKlas kan persoonsgegevens van u en of uw kind verwerken, doordat u gebruik maakt (of heeft gemaakt) van de diensten van KeepersKlas en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons (heeft) verstrekt.

KeepersKlas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- De voor- en achternaam van uw kind
- Geslacht en geboortedatum van uw kind
- De voetbalvereniging en team waarbij uw kind speelt
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IBAN Rekeningnummer
- Uw IP-adres

Daarnaast worden tijdens trainingen en wedstrijden foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden en sociale media van KeepersKlas.

Waarom KeepersKlas deze gegevens nodig heeft
KeepersKlas verwerkt bovengenoemde gegevens om contact op te kunnen nemen bij bijvoorbeeld calamiteiten tijdens trainingen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om per e-mail en/of per post een nieuwsbrief aan u te verstrekken. Het kan ook nodig zijn om een certificaat na te sturen als uw kind de laatste training van een zaal, voor- of najaarscursus door afwezigheid heeft gemist.

De KeepersKlas verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
- Jouw toestemming
- De gegevens zijn nodig om te voleoden aan een op de KeepersKlas rustende wettelijke verplichting.
- De gegevens zijn nodig voor de KeepersKlas haar gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”: het commercieel belang om meer inzicht te krijgen in de gebruikers en klanten (en hun wensen).

Foto’s
De door KeepersKlas gemaakte foto’s worden gebruikt voor het plaatsen en updaten van de website van KeepersKlas, Facebook en Twitter. Daarbij kunnen de foto’s ook gebruikt worden voor het ontwerp van het hiervoor genoemde certificaat.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Delen met anderen
KeepersKlas verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of een wettelijke verplichting.

Websiteanalyse
Op de website van KeepersKlas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KeepersKlas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eennverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@keepersklas.nl KeepersKlas zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
KeepersKlas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KeepersKlas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om waar te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@keepersklas.

www.keepersklas is een website van KeepersKlas en is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 63613425
Telefoon: 06 – 24 12 88 04
E-mailadres: info@keepersklas.nl